”Pemmikanare”

”Genom sin mångfacetterade skildring lyfter Kjell Lundin fram pemmikanets märkvärdiga historia. Sällan har väl ett födoämne betytt så mycket för så många i så olika sammanhang. Kjell Lundin är en kunnig ciceron under denna svindlande resa i världens kulturhistoria och matens etnografi.”

Anders Björklund, professor emeritus, tidigare chef för Sjöhistoriska museet och Etnografiska museet.”

________

En bok om hattens historia, sjöfarten över Atlanten, nordamerikas urbefolkning, Buffalo Bill, pälshandlare och trappers, polarforskarnas tidiga öden och förutsättningar, att ta sig upp på Mount Everest, in i Afrikas djungler. Pemmikan i krig, i livbåtar, i soldaternas proviant. En stenålderskost som förändrade världen. (Förf.)