Vad är pemmikan?

Pemmikan var en metod bland Nordamerikas infödda att spara köttet från en lyckad buffeljakt till magrare tider. Köttet torkades och finfördelades och blandades med fett i lika delar i en hudpåse som syddes igen. Pemmikan var en näringsrik och mycket koncentrerad föda som höll sig åratal. Pemmikan var livsviktigt för köttätande folk i norra amerika för att ersätta frånvaron av vegetabilier och kolhydrater, särskilt under vintern då villebråden var magra.

Senare tillverkades stora mängder pemmikan både i Europa och Amerika som proviant för polarforskare, upptäcksresande, äventyrare, vetenskapsmän, soldater och nödställda.

Om man med pemmikan som följeslagare studerar historien tydliggörs nya och överraskande sammanhang: Hattens historia, konservindustrins historia, kanadas tidiga historia och dess ursprungsbefolkningars blir belyst från ett nytt håll. Polarforskningens historia finns här samlad i koncentrerad (pemmikaniserad) form. Till detta en del kunskap om skörbjugg, näring och energi. Och naturligtvis recept på hur du tillverkar pemmikan själv.

Karl Bodmer2_1072419661268847190