Vad är pemmikan?

Pemmikan var en metod bland Nordamerikas infödda att spara köttet från en lyckad buffeljakt till magrare tider. Köttet torkades, finfördelades och blandades med fett i lika delar i en hudpåse som syddes igen. Pemmikan var en näringsrik och mycket koncentrerad föda som höll sig åratal. Pemmikan var livsviktigt för köttätande folk i NordAmerika för att ersätta frånvaron av vegetabilier och kolhydrater, särskilt under vintern då villebråden var magra.

Under senare hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillverkades stora mängder pemmikan både i Europa och Amerika som proviant för polarforskare, upptäcksresande, äventyrare, vetenskapsmän, soldater och nödställda.

Om man med pemmikan som följeslagare studerar historien tydliggörs nya och överraskande sammanhang: hattens historia, konservindustrins framväxt, Kanadas tidiga historia och dess ursprungsbefolkningars. Polarforskningens historia finns här samlad i koncentrerad (pemmikaniserad) form. Till detta en del kunskap om skörbjugg, näring och energi. Och naturligtvis recept på hur du tillverkar din egen pemmikan.

Karl Bodmer2_1072419661268847190